Ingegroeide teennagel

De nagel is één van de hardste en stevigste weefsels van het lichaam. De teennagel biedt voornamelijk bescherming aan de teen voor mechanische of chemische invloeden van buitenaf, maar beschermt ook de teenkootjes. 

De voornaamste onderdelen van de nagel bestaan uit:

  • Nagelmatrix: Ook wel nagelwortel genoemd. Het bevat zenuwen en bloedvaten. Van hieruit groeit de nagel. 
  • Nagelplaat: Het zichtbare deel van de nagel. Dit bestaat uit meerdere lagen ‘dode’ cellen. 
  • Nagelbed: De huid die zich onder de nagel bevindt. De opbouw van dit weefsel is sterk vergelijkbaar met de rest van de huid. 
  • Nagelwal: De huid rondom de nagel. 

Een ingegroeide teennagel komt meestal voor ter hoogte van de grote teen. De huid rondom de teennagel is geïrriteerd of beschadigd doordat één of beide hoeken van de nagel in de huid groeit. Dit leidt uiteindelijk tot een ontstekingsreactie en eventueel een infectie.

Symptomen

Bij een ingegroeide teennagel is de huid rondom de nagel rood, gezwollen en pijnlijk. Wanneer je rondloopt of rechtstaat zal de pijn verergeren. Bij het dragen van schoenen kan de druk vergroten op de teen waardoor het pijnlijk kan zijn om schoenen te dragen. 

Pijnlijke ingegroeide teennagel met roodheid en zwelling

Wanneer een ingegroeide teennagel gedurende een lange tijd onbehandeld blijft, kan etter of ‘wild vlees’ ontstaan. 

Oorzaak

De nagel verkeerd knippen

`
Het is belangrijk om de nagel nooit te kort te knippen en nooit de hoeken te verwijderen. Daarnaast moeten ze altijd recht geknipt worden in plaats van rond. Onderstaande afbeelding illustreert hoe de nagels correct moeten geknipt worden. 

Misvorming nagel


Bij dit type nagel is de nagelplaat boller waardoor de druk ter hoogte van de nagelwal verhoogt. 

Verkeerde schoenen


Indien de schoenen te klein of te smal zijn, ontstaat er een grote druk op de teennagel waardoor deze ook meer tegen de huid drukt. 

Verwonding van de teen 


De teennagel kan misvormd geraken; of door zwelling kan de nagel gemakkelijker ingroeien.  

Transpiratie van de voet


Bij zweetvoeten is de huid weker en hierdoor ook gevoeliger. 

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden voor een ingegroeide teennagel. Aan de hand van de ernst zal de arts bepalen welk type behandeling noodzakelijk is. 

Behandeling door een podologe

Indien er slechts lichte ingroei is van de nagel, kan een podologe of medisch pedicure deze behandelen door middel van onderstaande technieken. 

Tamponnage


Bij deze techniek tracht de podologe om de druk en de pijn in de nagelwal te verlichten door de nagelrand op te hogen met een gaasje. 

Nagelbeugel

Deze techniek gebruikt de podoloog om de kromming van de nagelplaat te corrigeren. Hierdoor zal de nagel minder krom staan en verkleint de kans op ingroei. 

Chirurgische behandeling

Indien de ingroei van de nagel te ernstig is of een behandeling bij de podologe niet helpt, kan de arts beslissen om een chirurgische ingreep uit te voeren. Hiervoor bestaan er twee technieken. 

Winograd nagelwalplastie

De arts maakt een kleine incisie ter hoogte van de nagelrand. Hierbij wordt het ingroeiend gedeelte van de nagelplaat, nagelwortel en onderliggende nagelbed verwijderd. Vervolgens hecht de arts de huid tot tegen het afgeknipt gedeelte van de nagel. 

Zicht op een geopereerde teennagel waarbij een Winograd nagelwalplastie werd uitgevoerd

Indien er infectie aanwezig zou zijn onder de nagelwal, wordt er in twee fases gewerkt. Eerst wordt een deel van de nagel verwijderd om de infectie met lokale wondzorg en eventueel antibiotica onder controle te krijgen. Na het verdwijnen van de infectie zal de arts beslissen tot een definitieve behandeling.


Zadik nagelresectie

Soms dient de nagel permanent verwijderd te worden. De arts kan beslissen voor dit type ingreep wanneer er sprake is van een therapieresistente schimmelnagel, scheefgroeiende nagel of wanneer er eerder al een Winogradprocedure uitgevoerd werd. Bij deze techniek zal de arts de nagel volledig wegnemen waarbij de nagelmatrix ook verwijderd wordt. Hierdoor zal de nagel niet meer kunnen teruggroeien. Het nagelbed zal na de ingreep zichtbaar zijn. `

Zicht op een teen waarbij de teennagel werd verwijderd

Postoperatief is dagelijkse wondzorg noodzakelijk tot de controleraadpleging. Zwelling en pijn kunnen een tijdje aanwezig zijn. Het kan soms tot 3 weken duren vooraleer een patient na deze ingreep terug in een gewone schoen kan.