Compressie nervus ulnaris

Dit is een chronische inklemming van de nervus ulnaris, de zenuw die aan de binnenzijde van de elleboog achter de mediale epicondyl loopt. De zenuw zorgt voor de gevoeligheid aan de pinkzijde van de hand. Het bezenuwt ook enkele kleine handspieren voor bepaalde fijne vingerbewegingen. Het is deze zenuw die de pijnlijke elektriciteit in de vingers veroorzaakt wanneer men de elleboog stoot.

Symptomen

Er zijn pijnlijke tintelingen in de pink en de pinkzijde van de ringvinger vaak vooral ’s nachts. Bij langdurige of ernstige inklemming van de nervus ulnaris kan er verdunning (atrofie) en verzwakking van handspieren optreden, meest opvallend aan de pinkzijde van de handpalm (de pinkmuis).

Diagnose en onderzoeken

De diagnose wordt voornamelijk gesteld door het klinisch onderzoek, maar wordt meestal bevestigd door middel van een zenuwgeleidingsonderzoek met naaldjes (een EMG). Er wordt meestal ook een radiografie van de elleboog genomen om na te gaan of er geen beenderige afwijkingen aan de oorzaak liggen van de zenuwprikkeling.

Behandeling

Niet-operatief

De zenuwprikkeling komt meestal voor bij het langdurig geplooid houden van de elleboog. Wanneer de elleboog gestrekt is, dan is er minder of geen prikkeling van de zenuw. Men kan bijvoorbeeld ’s nachts een brace dragen die de elleboog gestrekt houdt. Dit helpt meestal wel maar is vrij oncomfortabel. Men kan ook met een cortisone inspuiting de irritatie van de zenuw verminderen. Dit geeft slechts tijdelijk beterschap.

Operatief

Als de klachten blijven aanslepen en een EMG bevestigt de diagnose, dan kan men een operatie uitvoeren. De ingreep gebeurt onder algemene verdoving. De chirurg maakt een incisie aan de binnenzijde van de elleboog van ongeveer een 5-tal cm. Vervolgens legt de arts de zenuw volledig vrij. Afhankelijk van de bevindingen tijdens de operatie kan de zenuw ook naar de voorzijde van de elleboog verlegd worden om de druk te verminderen. Voor deze ingreep verblijft u als patiënt in het dagziekenhuis. Nadien mag u de elleboog onmiddellijk bewegen.

De kans op succes is groot (>90%). Mogelijke complicaties zoals infectie, wondprobleem, zenuwletsels, … komen slechts zelden voor (1-5%). Er bestaat een kans dat het probleem terugkeert.  Bij klachten die voor de operatie reeds lang aanwezig waren, kan het lang duren vooraleer de zenuw na de operatie volledig recupereert. Soms is er een blijvende gevoelloosheid aanwezig.