Tenniselleboog

Oorzaak

Een tenniselleboog is een chronische ontsteking (tendinitis) van de aanhechting van de korte strekpees van de pols (de extensor carpi radialis brevis) die zich aan de buitenzijde van de elleboog (de laterale epicondyl) bevindt. Vandaar de naam ‘epicondylitis lateralis’. Een tenniselleboog is dus geen gewrichtsprobleem, maar een aandoening van de peesaanhechting.

Symptomen

Er is pijn ter hoogte van deze aanhechting bij activiteit, in rust of zelfs ’s nachts. De aandoening werd eerst beschreven bij tennisspelers, maar het komt ook frequent voor bij patiënten die herhaaldelijk dezelfde handelingen beroepsmatig of niet-beroepsmatig uitvoeren.

Diagnose en onderzoek

Aan de hand van een klinisch onderzoek kan de arts de diagnose stellen. Bijkomend kan echografisch onderzoek vocht, degeneratie (tendinose) of soms een verkalking in de pees aantonen. Daarnaast kan een radiografisch onderzoek noodzakelijk zijn om met zekerheid een gewrichtsprobleem (voornamelijk artrose) uit te sluiten.

Behandeling

Niet-operatief

De behandeling van een tenniselleboog begint steeds met een niet-operatieve behandeling. Deze bestaat voornamelijk uit stretchingsoefeningen.

Operatief

Als deze behandeling geen succes heeft, kan men eventueel een operatie overwegen. Hierbij verwijdert de arts de ontstoken pees en de tendinose van de tenniselleboog.De kans op een goed resultaat na de operatie is ongeveer 80%.

De ingreep gebeurt ambulant en onder ‘IVR’-verdoving (verdoving van de volledige arm). Na de operatie krijgt men een verband, dat de dag nadien wordt vervangen naar een spalk. Deze spalk moet men één week dragen, nadien mag men deze stilaan uit laten. De meeste patiënten gaan terug aan het werk na een viertal weken.

Mogelijke complicaties zoals infectie, wondprobleem, zenuwletsels, ligamentletsel, … komen slechts zelden voor (<1%). Het belangrijkste nadeel is dat er ongeveer 20% kans bestaat dat er pijn aanwezig blijft. Elke operatie aan de elleboog kan een elleboogverstijving veroorzaken. 

Zelfs als de klachten na de operatie duidelijk verbeterd zijn, kan een tenniselleboog steeds terugkomen.