Letsel van de binnenste en/of buitenste gewrichtsbanden

De knie bevat naast de kruisbanden die centraal in de knie zitten ook twee gewrichtsbanden, één aan de binnenkant en één aan de buitenkant van de knie.

Als een gewrichtsband gekwetst of gescheurd geraakt treedt er pijn op aan de binnen- of buitenkant van de knie. Later ervaar je mogelijks ook instabiliteit. 

Onze kniespecialisten kunnen deze letsels vlot herkennen door hun klinisch onderzoek. Indien nodig vragen ze de gepaste technische onderzoeken.

Oorzaak

Bij een zijwaartse kracht naar buiten (= varus trauma) ontstaat een buitenste bandletsel en bij een zijwaartse kracht naar binnen ontstaat een binnenste bandletsel.

Afhankelijk van de ernst onderscheiden we 3 graden :

  • Graad 1: Overrekking of elongatie
  • Graad 2: Gedeeltelijk scheur of partiële ruptuur
  • Graad 3: Volledig scheur of volledige ruptuur

Door gecombineerde krachten in andere richtingen (bijvoorbeeld een draaikracht) kunnen ook andere gewrichtsbandletsels (kruisbanden, achterste kapsel…) of meniscusletsels optreden.

Bij een knieontwrichting (knieluxatie) zijn per definitie meerdere gewrichtsbanden waaronder beide kruisbanden en collaterale banden gescheurd. Een letsel aan de bloedvaten, meer bepaald een arterieel letsel in de kniekuil, moet uitgesloten worden.

Symptomen

Symptomen zijn pijn, zwelling en eventueel een instabiliteitsgevoel na een ongeval. Soms heeft de patiënt een krak gevoeld of gehoord.  Afhankelijk van gecombineerde andere gewrichtsbandletsels, meniscus-of kraakbeenletsels zijn er ook bijkomende symptomen van pijn aan binnen-of buitenzijde, gewrichtsblokkage, instabiliteit enz.

Diagnose en onderzoeken

De diagnose wordt gesteld door het navragen van het verhaal van de patiënt en het klinisch onderzoek. Belangrijkst is het stabiliteitsonderzoek van de knie door specifieke testen. Een bandletsel met of zonder andere letsels is de eerste dagen erg pijnlijk. Hierdoor is het kniegewricht in het beging soms moeilijk te onderzoeken  zeker wat betreft de stabiliteitstesten. Soms is dus een herevaluatie na 48 uur tot 1 week noodzakelijk. De patiënt krijgt dan een drukverband en moet de knie tijdelijk ontlasten met krukken, pijnstilling nemen en  ijs appliqueren. Met uitzondering van breuken en een knieluxatie kunnen alle acute knieletsels veilig op deze manier behandeld worden door iedere basisarts en is een dringende operatie absoluut niet aan de orde.  Een bandletsel is zoals andere gewrichtsbandletsels niet zichtbaar op radiografie. Een radiografie dient om botletsels uit sluiten. Een NMR-scan (= MRI) bevestigt de diagnose en kan bijkomende letsels van gewrichtsbanden, meniscus of kraakbeen aantonen of uitsluiten.

Behandeling

Niet-operatief

Geïsoleerde letsels van de mediale band (MCL) worden meestal niet-operatief behandeld. Ze helen meestal spontaan over een periode van 6 tot 8 weken. Rust, ijs en hoogstand zal in de acute fase beterschap geven. Belangrijk is stijfheid te vermijden door regelmatig te bewegen. Immobilisatie is daarom meestal tegenaangewezen. De kinesist kan u perfect in deze revalidatie begeleiden.

Operatief

Bij ernstige instabiliteit of bijkomende letsels (scheuren van andere knieligamenten) zal men de mediale band (MCL) of laterale band (LCL) herstellen. Dit gebeurt steeds met een open operatie en de dag na de operatie mag de patiënt naar huis. Afhankelijk van de bijkomende letsels zal de revalidatie 3 tot 6 maanden duren. Mogelijke complicaties zoals knieverstijving, infectie, wondproblemen, zenuwletsels, komen zelden voor ( < 1 %).

Mogelijke complicaties zoals knieverstijving, infectie, wondproblemen, zenuwletsels, komen zelden voor ( < 1 %).