Frozen shoulder

Een frozen shoulder ontstaat door een overdreven ontstekingsreactie in het schouderkapsel. Hierdoor zal het kapsel verdikken en verschrompelen, waardoor de schouder progressief zal verstijven. Een frozen shoulder kan op twee manieren ontstaan:

  • Idiopathisch: Spontane verstijving van de schouder zonder een duidelijke oorzaak. Mensen met diabetes en schildklierproblemen hebben een verhoogd risico.
  • Secundair: Na een trauma (bijvoorbeeld na een schouderbreuk), na een operatie, na een overbelasting van de schouder,..

Symptomen

Een frozen shoulder (verstijfde schouder) verloopt in 3 fasen:

  • In de eerste fase heeft men veel pijn en zal de schouder progressief verstijven. Deze fase duurt 3 tot 6 maanden.
  • In de tweede fase zal de pijn verminderen, maar de schouderverstijving blijft aanwezig. Deze fase duurt ongeveer 3 tot 6 maanden.
  • In de derde fase ontstaat er progressieve versoepeling van de schouder. Uiteindelijk zal de schouder terug een vrij goede bewegelijkheid bekomen die bijna normaal is.

Diagnose en onderzoek

Aan de hand van het klinisch onderzoek stelt de arts de diagnose. De dokter kan vaststellen dat de schouder verstijfd is. Er zal meestal wel een radiografie gebeuren om eventuele onderliggende oorzaken te achterhalen.

Behandeling

Een frozen shoulder is een proces dat zich meestal vanzelf oplost na 1 tot 1,5 jaar. Men kan dit proces trachten te versnellen. Hiervoor zijn vele mogelijkheden beschreven. Er is echter geen enkele behandeling die 100% goede resultaten geeft en elke behandeling heeft uiteraard ook zijn specifieke risico’s.

Niet-operatief

De pijnklachten kunnen vaak verholpen worden met pijnstillers en/of inspuitingen met cortisone in de schouder. Kinesitherapie kan zowel de pijn als de kracht verbeteren. Ook het aanpassen van de activiteiten kan beterschap geven. Daarnaast kan men de pijn trachten te verlichten door het tijdelijk blokkeren van de pijnzenuw van de schouder. Deze behandeling gebeurt in 3 sessies in de pijnkliniek. Wat betreft pijnverlichting geeft dit vrij goede resultaten. De bewegingsbeperking blijft wel nog een tijd aanwezig.

Operatief

Onder algemene verdoving kan de chirurg via een kijkoperatie (artroscopie) het schouderkapsel dat verdikt en verschrompeld is, losmaken. De patiënt mag dezelfde dag of de dag nadien naar huis. De revalidatieduur is gemiddeld een drietal maanden.

Een andere behandeling is de manipulatie onder narcose. Hierbij zal de chirurg de schouder loswrikken, terwijl de patiënt onder algemene verdoving is. Nadien geeft men meestal een cortisone inspuiting om de ontstekingsreactie tegen te gaan.

Mogelijke complicaties zoals infectie, wondprobleem, zenuwletsels, complicaties van de verdoving,… komen slechts zelden voor (1-5%). Na elke schouderoperatie bestaat er een kans op verstijving van de schouder (Frozen shoulder). Dit is meestal tijdelijk. De revalidatie van de schouder na een operatie duurt meestal lang (3 tot 6 maanden).

Na eender welke behandeling voor frozen shoulder bestaat de kans op herval.