Achillespees tendinose

Oorzaak

Een acute ontsteking van de achillespees wordt een tendinitis genoemd. Wanneer die ontsteking chronisch wordt spreekt men van een achillespees tendinose. Ondermeer een onderliggende statiekafwijking van de voet (meestal milde holvoet) of een te korte kuitspier kunnen uitlokkende factoren zijn. Overbelasting bij sporters is ook een mogelijke oorzaak.

Symptomen

De pees is gezwollen en zeer drukpijnlijk. In veel gevallen is een knobbelvormige zwelling in de pees zichtbaar en voelbaar. Men voelt pijn bij stappen, sportactiviteiten of na een activiteit.

Diagnose

De diagnose kan makkelijk klinisch worden gesteld. De achillespees is opgezet en drukpijnlijk.  De diagnose kan echografisch worden bevestigd. Bij uitgesproken afwijkingen wordt verdere oppuntstelling met een MRI scan gevraagd.

Behandeling

Niet-operatief

In de beginstadia gaan we steeds kinesitherapie voorstellen met de nadruk op diepe dwarse fricties en stretchingsoefeningen van de achillespees. Ook dynamische oefentherapie speelt een belangrijke rol. Een deel van de oefeningen zijn eenvoudig aan te leren en dus ook zelf uit te voeren. Klik hier voor oefenschema.

Indien er een statiekafwijking van de voet kan worden vastgesteld, wordt er een steunzool voorgeschreven.

In bepaalde gevallen kan ook ESWT of shockwave therapie nuttig zijn.

Operatief

Bij therapieresistente gevallen wordt een heelkundig debridement van de pees voorgesteld. Afhankelijk van de ernst en uitgebreidheid van de tendinose kan dit gaan van een kleine operatie die onder lokale anesthesie en ambulant wordt uitgevoerd (de zogenaamde percutane operatie) tot een uitgebreide ingreep waarbij er zelfs een nabij liggende pees wordt getransfereerd om de achillespees te versterken.

Percutane release van de achillespees onder lokale anesthesie
Open debridement achillespees met transfer van pees ter versterking