Voordracht kinekring Dijle en Nete 2017

“Nieuwe toegangswegen voor THP en TKP: nood aan een nieuwe revalidatie?”